Byla vyhlášena 3. výzva MAS Podhostýnska z IROP

Vloženo 12. dubna 2019

Dne 12. 04. 2019 byla vyhlášena 3. výzva MAS Podhostýnska z IROP s názvem "MAS Podhostýnska, z.s. – IROP – Cyklistická a pěší doprava" s vazbou na výzvu Řo IROP č.53 "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD" 

 

Všechny informace k výzvě naleznete ZDE.