Hudebně - výtvarná dílna pro děti z mateřských škol s názvem „PRŠÍ, PRŠÍ!“

Vloženo 25. října 2018

Projekt MAP II v ORP Bystřice pod Hostýnem zaštítil hudebně - výtvarnou dílnu pro děti z mateřských škol s názvem „PRŠÍ, PRŠÍ!“

 

V rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. na území ORP Bystřice pod Hostýnem“ se již šest mateřských škol zúčastnilo spolupráce s bystřickou Základní uměleckou školou v oblasti čtenářské gramotnosti resp. pregramotnosti, jakožto i v oblasti polytechnického vzdělávání.
Spolupráce proběhla ve dnech 22. a 24. října 2018, kdy se hudebně – výtvarné dílny pod názvem ,,Prší, prší“ zúčastnily MŠ Radost, MŠ Sokolská, MŠ Bělidla, MŠ Palackého, MŠ Rychlov a MŠ Chvalčov.

 

Ústředním tématem byla lidová písnička Prší, prší. Děti poznávaly barvu, dynamické a výrazové možnosti hudebních nástrojů – klavír (kapky, deštík, podzimní fujavice, bouře), kytara (malý deštík, posled-ní kapky na parapetu), housle (sluneční paprsek, slunce), zobcová flétna (ptáci, kukačka).
S každým tímto nástrojem si píseň zazpívaly, pohybově vyjádřily hrou na tělo, dozvěděly se o nástroji základní poznatky a vyzkoušely si na ně zahrát.

 

Všechny hudební aktivity byly propojeny výtvarnými činnostmi, kdy děti kreslily zmiňovaný příběh (mraky, déšť, slunce, ptáci…).
Ředitelka Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem MgA. Pavla Caletková didakticko-hudební pásmo okomentovala slovy .: „Do dalších hudebně – výtvarných dílen plánujeme zařadit také hru dětí na Orffovy nástroje (bubínky, metalofony), avšak počty dětí, které se účastní těchto dílen přesahují počty nástrojů, které máme momentálně v ZUŠ k dispozici.“

 

Projekt MAP II se bude snažit s hozenou rukavicí něco udělat a pokud bude zájem trvat, určitě budeme v započatých aktivitách pro děti pokračovat.

 

Fotogalerii z akce naleznete zde.

 

Ing. Antonín Zlámal
Vedoucí projektu MAP II.