Malá technická univerzita navštíví školky v ORP Bystřice pod Hostýnem

Vloženo 19. října 2018

Malá technická univerzita navštíví školky v ORP Bystřice p. Host.

 

Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. se stala úspěšným žadatelem projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. na území ORP Bystřice pod Hostýnem“, který je 100 % financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt s číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009127 si klade za cíl podpořit školy a školky v regionu a řešit otevřená témata, která v ORP Bystřice pod Hostýnem školy označily za potřebné.

 

Vedle přednášek a seminářů pro pedagogy s renomovanými lektory, připravil tým MAS Podhostýnska výukové moduly pro děti předškolního věku. Projektový den s názvem „Malá technická univerzita - stavitel mostů „ se uskuteční dne 13.11.2018 na třech mateřských školách a klade si za cíl, přiblížit dětem interaktivně a prakticky fungování některých profesí a technických jevů.

 

Cílem projektu Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím tohoto programu je pěstován v dětech vztah k reálnému světu a přispívá k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Lekce jsou připraveny nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či projektanty. Jedná se o stavebnici, která je skládána s výkladem, hádankami a vždy s interakcí dítěte. Projekt podporuje polytechnické vzdělávání.

 

Děti MŠ Rychlov, MŠ Podhradní Lhota a MŠ Sokolská v Bystřici pod Hostýnem se mohou těšit na lekce typu: “Malý plynárník“, „Malý projektant“, „Malý stavitel“ atd. Projekt vznikl na základě laviny otázek dětí. Např.: „Jak postavit dům?“, „ Proč nespadne most?“, „Jak vztyčit vysokou věž?“, „ Kam teče voda, když …?“ Po každém setkání děti dostanou diplom. V případě zvládnutí Malé technické univerzity čeká děti při posledním setkání udělení titulu MISTR STAVITEL. Malá technická univerzita není žádným způsobem provázána s firmami, je nezávislá, má akreditaci MŠMT a vlastní pečeť kvality.

 

Jsme rádi, že můžeme naší projektovou prací přinést do školek v regionu přidanou hodnotu, která v běžném portfoliu výuky není zatím normou. Zde je příklad dobré věci, která jde s dobou a povyšuje předškolní pedagogiku na místo, kde se děti naučí tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka), rozvoji prostorové orientace a představivosti či procvičování motoriky. V neposlední řadě i rozvoji komunikačních dovedností a sebehodnocení.

 

Ing. Antonín Zlámal

Vedoucí projektu MAP II.


Dokumenty ke stažení