MAS Podhostýnska podporuje tvořivé dílničky v Knihovně Loukov

Vloženo 23. listopadu 2018

 

Místní akční skupina Podhostýnska v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009127; podpořila akci v loukovské Obecní knihovně. Tvořivá dílnička se uskutečnila dne 23. listopadu 2018 v rámci podpory čtenářské gramotnosti a akce se zúčastnilo 14 dětí a 6 dospělých.

 

„Čtenářská dílna „ byla pro malé i velké děti ze školní družiny Základní školy Loukov v předadventním čase pohlazením na duši. Děti si vyrobily své adventní věnečky, hravou formou jim byly představeny nové zajímavé knihy a pozadu nezůstalo ani tolik oblíbené předčítání. Dětem přišlo vhod i malé pohoštění , koláčky a ovocný dětský punč.

 

Na programu bylo především čtení zajímavých dětských knih, ale i povídání o zvycích, obyčejích regionu a lidové tvořivosti. Dětem i dospělým se akce moc líbila a podpořila vedle čtenářské gramotnosti i rozvoj komunikace a sociálních vazeb mezi lidmi. Hlavně toho posledního se našim dětem mnohdy nedostává, protože tablety a mobily v tomto směru odvádějí onu pověstnou „medvědí službu“.
Za krásnou akci moc děkujeme i paní Mgr. Vymětalíkové a z knihovny Rajnochovice paní Uhříkové. Především ale panu starostovi Ing. Antonínu Zlámalovi a už tedˇ se těšíme na další akci v naší knihovně.

 


Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009127 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu