Projekty vybrané k podpoře v 1. výzvě z IROP

Vloženo 26. dubna 2018

Na základě hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti a věcným hodnocením byl hodnotící a výběrovou komisí doporučen k podpořeprojekt:

 

Rekonstrukce chodníku v ul. Tř. legií v Bystřici pod Hostýnem. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008168 

 

Výbor MAS Podhostýnska na svém jednání 24. 4. 2018 schválil tento projekt k podpoře.

 

Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.


Dokumenty ke stažení