Vyhlášena 2. Výzva z IROP - Hasičské vybavení

Vloženo 28. září 2018

Dne 28. 09. 2018 byla vyhlášena 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

MAS Podhostýnska, z.s. – IROP – Hasičské vybavení

 

Vazba na příslušnou výzvu ŘO IROP:

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 69 "INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM -INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD.

 

Žádosti o podporu mohou být podávány v systému MS2014+ od 28. 09. 2018

 

Podrobnější informace naleznete na stránkách MAS zde.