Členové MASP


Název subjektuZástupceSektor/ oblast působeníPostavení / funkce v MASP
Obec Loukov Ing. Antonín Zlámal Veřejný / místní samospráva 00287440 Výbor spolku, Samospráva / předseda MAS
Město Bystřice pod Hostýnem Jiří Ott Veřejný 00287113 Výbor spolku, Samospráva
Matice Svatohostýnská Dagmar Fojtů Neziskový / ubytovací a rekreační služby 00206776 Výbor spolku, Spolky a církve
Obec Podhradní Lhota Petr Horáček Veřejný / místní samospráva 00287610 Samospráva, Výběrová komise
SDH Chvalčov Bc. Michal Sedlář Neziskový / požární činnost 65270266 Výbor spolku, Spolky a církve / Místopředseda MAS
Solisko, z. s. Ing. Jaroslav Šarman Neziskový / společenské aktivity, uchování tradic 26571579 Výbor spolku, Spolky a církve / místopředseda MAS
WSAEKO, s.r.o. Jan Kurfürst Soukromý / ekologická činnost 27730352 Výběrová komise, Podnikatelé / předseda výběrové komise
Křídlo, spol. s. r. o. Ing. Jiří Grygar Soukromý / hospodaření v lesích 46976973 Zemědělství a lesnictví, Výbor spolku
Charita Bystřice pod Hostýnem Ing. Pavel Pilmajer Neziskový / pečovatelské služby 47930560 Výběrová komise, Spolky a církve
SDH Loukov Tomáš Olivík Neziskový / požární činnost Výběrová komise
Obec Chvalčov Ing. Antonín Stodůlka Veřejný / místní samospráva 00488895 Výběrová komise, Samospráva
Martin Nezdařilík Bc. Martin Nezdařilík Soukromý Výběrová komise, Zemědělství a lesnictví
Obec Slavkov pod Hostýnem Jaroslav Čačala Veřejný / místní samospráva 00287733 Samospráva
FK Bystřice pod Hostýnem Ing. Zdeněk Havránek Neziskový Výběrová komise, Sport
Obec Vítonice Bc. Ladislava Hradilíková, Dis. Veřejný / místní samospráva 00380873 Výběrová komise, Samospráva
TJ Mrlínek Miluše Fárková Neziskový / tělovýchovná a sportovní činnost 47933712 Výběrová komise, Sport
Pavel Bednařík - OSVČ Pavel Bednařík Soukromý / truhlářství 64425932 Kontrolní komise, Podnikatelé / předseda kontrolní komise
Obec Mrlínek Ing. Jaroslav Vlček Veřejný / místní samospráva 47934701 Samospráva
TJ Bystřice pod Hostýnem Miroslav Žůrek Soukromý / tělovýchovná a sportovní činnost 18188532 Sport
TJ Chvalčov Milan Perutka Soukromý 18189571 Sport
Obec Komárno Milan Šindelek Veřejný / místní samospráva 00287326 Samospráva, Kontrolní komise
Obec Hošťálková Petr Laštovica Veřejný / místní samospráva 00303798 Samospráva, Kontrolní komise
Z-FIN, a. s. Ing. Libuše Vystrčilová Neziskový / ubytovací a hostinská činnost 25585193 Cestovní ruch
Klub biatlonu Bystřice p.H. Vojtěch Zicháček Neziskový / sportovní činnost 63414708 Sport, Výběrová komise
Hotel Harmonie František Ernest Soukromý / ubytovací a rekreační služby 10573909 Cestovní ruch
12