Členství

Členství v MAS Podhostýnska se řídí ustanoveními Stanov, ze kterých vyplývají práva a povinnosti členů i pravidla pro vznik členství.