Strategie MAS Podhostýnska 2014 - 2020

Schválené znění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Podhostýnska  na období 2014 - 2020.OP Z - přehled přijatelných aktivit v rámci SCLLD

Kompletní přehled přijatelných aktivit v OP Z realizovatelných žadateli prostřednictvím SCLLD MAS Podhostýnska v období 2014 - 2020.

PRV - přehled přijatelných aktivit v rámci SCLLD

Kompletní přehled přijatelných aktivit v PRV realizovatelných žadateli prostřednictvím SCLLD MAS Podhostýnska v období 2014 - 2020.

IROP - přehled přijatelných aktivit v rámci SCLLD

Kompletní přehled přijatelných aktivit v IROP realizovatelných žadateli prostřednictvím SCLLD MAS Podhostýnska v období 2014 - 2020.

Monitorovací indikátory SCLLD

Přehled monitorovacích indikátorů SCLLD.

Finanční plán realizace SCLLD

Tabulky finančního plánu realizace SCLLD.

Financování SCLLD podle jednotlivých specifických cílů a opatření

Tabulky financování podle specifických cílů a opatření.

SCLLD - kompletní verze

Schválená verze SCLLD MAS Podhostýnska na období 2014 - 2020.