1. výzva IROP - udržitelná doprava

MAS Podhostýnska, z.s.. vyhlašuje dne 30.12. 2017 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu: MAS PODHOSTÝNSKA Z.S. – IROP - CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA (Vazba na příslušnou výzvu ŘO IROP: č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD)