2. výzva IROP - Hasičské vybavení

MAS Podhostýnska, z.s.. vyhlašuje dne 28. 09. 2018 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu: MAS Podhostýnska, z.s. – IROP – Hasičské vybavení (VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 69 "INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM -
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD.“)