Strategický plánAktualizace č. 2 - 2010 - režim změn

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007 - 2013

Aktualizace č. 2 - 2010

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007 - 2013

Pokyny pro příjemce dotace

k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR (dále PRV)

Monitorovací indikatory

Fiche SPL a indikátory

Komunikační plán

Metodický manuál (5) Komunikační plán Webové stránky Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Podhostýnska

Aktualizace č. 1 - 2008

SPL MAS Podhostýnska na období 2007 - 2013