Fotogalerie - MAP

previewMAP - prezentace na jednání PMR 26.8.2016 previewJednání řídícího výboru MAP - 22.9.2016 previewMAP - Vzdělávací aktivita 22.9.2016 previewJednání pracovních skupin - Zřizovatelů škol a školských zařízení a Managementu škol a školských zařízení previewJednání pracovní skupiny administrativních pracovníků, úředníků a zástupců veřejné správy 27.9.2016 previewJednání pracovní skupiny zástupců neziskových organizací zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit a pracovní skupiny zástupců rodičů, jejich dětí a zainteresované veřejnosti previewJednání pracovních skupin projektu MAP ORP Bystřice pod Hostýnem 20.10.2016 previewSetkání pracovní skupiny zástupců pedagogických pracovníků mateřských škol a školských zařízení 25.10.2016 previewVzdělávací akce na téma "Společné vzdělávání (inkluze) a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem s PhDr. Vendulou Raymanovou. previewVzdělávací akcce na téma "Strategické řízení, strategické plánování a projektové řízení, Dotační možnosti a příležitosti v oblasti školství". previewJednání realizačního týmu projektu MAP v Loukově 12.01.2017 previewJednání PS č.3, Loukov 02.02. 2017 previewVzdělávací akce na téma "Dotační možnosti a příležitosti v oblasti školství" s PhDr. Vendulou Raymanovou previewJednání PS č.6, Loukov, 09. 02. 2017 previewJednání PS č.2 a č.4, Bystřice pod Hostýnem, 16. 03. 2017 previewJednání realizačního týmu projektu MAP v Loukově 30. 03. 2017 previewJednání realizačního týmu projektu MAP v Loukově 11. 05. 2017 previewMAP - vzdělávací aktivita na téma Stres a zátěžové situace ve školství 27. 06. 2017 previewMAP - vzdělávací aktivita na téma Etika a etiketa v učitelské profesi 04. 09. 2017 previewVzdělávací akce na téma Kineziologie One Brain s Mgr. Janou Gajdošovou 5. 10. 2017 previewSpolečné jednání Pracovních skupin 12.10.2017 previewMAP - vzdělávací aktivita na téma Syndrom vyhoření 13. 11. 2017 previewMAP - vzdělávací aktivita na téma Včasná detekce „ohroženého dítěte“, podpora dialogu zaměstnanců OSPOD a pedagogů 30.11.2017 2017 previewJednání realizačního týmu projektu MAP v Loukově 11. 01. 2018 previewVzdělávací akce na téma "Sociální práce s mladistvými užívající návykové látky, vedení motivačních rozhovorů" previewJednání realizačního týmu projektu MAP v Loukově 05. 02. 2018 previewVzdělávací akce na téma "Sebepoznání a Životní scénář" 05. 02. 2018 previewJednání RT projektu MAP 22. 03. 2018 za účasti zástupců Zlínského kraje previewJednání pracovní skupiny č.3 za účasti zástupců NIDV Zlín a společnosti Post Bellum 22. 03. 2018 previewVzdělávací akce na téma "Ontogenetický vývoj žáka" 04. 04. 2018 previewJednání pracovní skupiny č.3 za účasti zástupců Zlínského kraje 12. 04. 2018