Fotogalerie - MAP

previewMAP - prezentace na jednání PMR 26.8.2016 previewJednání řídícího výboru MAP - 22.9.2016 previewMAP - Vzdělávací aktivita 22.9.2016 previewJednání pracovních skupin - Zřizovatelů škol a školských zařízení a Managementu škol a školských zařízení previewJednání pracovní skupiny administrativních pracovníků, úředníků a zástupců veřejné správy 27.9.2016 previewJednání pracovní skupiny zástupců neziskových organizací zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit a pracovní skupiny zástupců rodičů, jejich dětí a zainteresované veřejnosti previewJednání pracovních skupin projektu MAP ORP Bystřice pod Hostýnem 20.10.2016 previewSetkání pracovní skupiny zástupců pedagogických pracovníků mateřských škol a školských zařízení 25.10.2016 previewVzdělávací akce na téma "Společné vzdělávání (inkluze) a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem s PhDr. Vendulou Raymanovou. previewVzdělávací akcce na téma "Strategické řízení, strategické plánování a projektové řízení, Dotační možnosti a příležitosti v oblasti školství". previewJednání realizačního týmu projektu MAP v Loukově 12.01.2017 previewJednání PS č.3, Loukov 02.02. 2017 previewVzdělávací akce na téma "Dotační možnosti a příležitosti v oblasti školství" s PhDr. Vendulou Raymanovou previewJednání PS č.6, Loukov, 09. 02. 2017 previewJednání PS č.2 a č.4, Bystřice pod Hostýnem, 16. 03. 2017 previewJednání realizačního týmu projektu MAP v Loukově 30. 03. 2017 previewJednání realizačního týmu projektu MAP v Loukově 11. 05. 2017 previewMAP - vzdělávací aktivita na téma Stres a zátěžové situace ve školství 27. 06. 2017 previewMAP - vzdělávací aktivita na téma Etika a etiketa v učitelské profesi 04. 09. 2017 previewVzdělávací akce na téma Kineziologie One Brain s Mgr. Janou Gajdošovou 5. 10. 2017 previewSpolečné jednání Pracovních skupin 12.10.2017 previewMAP - vzdělávací aktivita na téma Syndrom vyhoření 13. 11. 2017 previewMAP - vzdělávací aktivita na téma Včasná detekce „ohroženého dítěte“, podpora dialogu zaměstnanců OSPOD a pedagogů 30.11.2017 2017 previewJednání realizačního týmu projektu MAP v Loukově 11. 01. 2018 previewVzdělávací akce na téma "Sociální práce s mladistvými užívající návykové látky, vedení motivačních rozhovorů" previewJednání realizačního týmu projektu MAP v Loukově 05. 02. 2018 previewVzdělávací akce na téma "Sebepoznání a Životní scénář" 05. 02. 2018 previewJednání RT projektu MAP 22. 03. 2018 za účasti zástupců Zlínského kraje previewJednání pracovní skupiny č.3 za účasti zástupců NIDV Zlín a společnosti Post Bellum 22. 03. 2018 previewVzdělávací akce na téma "Ontogenetický vývoj žáka" 04. 04. 2018 previewJednání pracovní skupiny č.3 za účasti zástupců Zlínského kraje 12. 04. 2018 previewJednání Řídícího výboru MAP v Loukově 04. 05. 2018 previewVzdělávací akce na téma "Supervize do škol" 14. 05. 2018 previewVzdělávací akce na téma "Prevence závislostí" 24. 05. 2018 previewVzdělávací akce na téma "Kresba jako nastroj poznání dítěte" 04. 06. 2018 previewVzdělávací akce na téma "Problémové situace ve školství" 18. 6. 2018