Den česko-slovenské spolupráce - Kácání mája na Rusavě