Jednání pracovních skupin - Zřizovatelů škol a školských zařízení a Managementu škol a školských zařízení