Vzdělávací akce na téma "Prevence závislostí" 24. 05. 2018


24. 05. 2018 proběhla v Bystřici pod Hostýnem v rámci realizace projektu MAP ORP Bystřice pod Hostýnem vzdělávací akce na téma "Prevence závislostí" za účasti zástupců OSPOD a dalších aktérů pracujících s cílovou skupinou (ohrožené děti a jejich rodiny).