Vzdělávací akce na téma "Sociální práce s mladistvými užívající návykové látky, vedení motivačních rozhovorů"


11. 01. 2018 proběhla v prostorách OÚ Loukov vzdělávací akce na téma "Sociální práce s mladistvými užívající návykové látky, vedení motivačních rozhovorů" s Mgr. Karin Konečnou.